ŽÁCI SI PROHLÉDLI DRAVÉ PTÁKY

Ukázka sokolnictví obohatila v pondělí 3. června výuku prvouky a přírodopisu. Žáci si mohli prohlédnout (a odvážnější

si i pohladit) několik druhů dravých ptáků včetně výra velkého či orla bělohlavého. Ukázka byla doplněna vtipnými

komentáři a histrokami pana sokolníka.

 

 

DĚTSKÝ DEN

Přestože letos Mezinárodní den dětí připadl na sobotu, rozhodli jsme se dětem zpříjemnit páteční výuku projektovým

dnem. Během něj si žáci zahráli exhibiční zápas ve vybíjené, nechali si malovat na obličej, kreslili hezké obrázky

křídami a hráli spoustu her. A jelikož krásně svítilo sluníčko, celý den děti prožily místo ve školních lavicích na čerstvém

vzduchu.

 

STAVĚNÍ MÁJE

První květnový den se děti naší školy předvedly s krásným pásmem valašských tanců za doprovodu cimbálové muziky

Štverák z Valašské Bystřice. I když tyto tance již dávno nepatří mezi moderní, přesto jejich nácvik děti velmi bavil,

a tak se mnohé z babiček mohly vrátit alespoň ve vzpomínkách do dob svého mládí.

 

 

OSLAVY OSVOBOZENÍ

V pátek 10. května 2019 se v naší obci uskutečnil pietní akt na počest uctění padlých během světových válek.

Některé z dětí si pro tuto příležitost připravily velmi pěkný recitační program. Po skončení akce jsme se přesunuli do

sportovního areálu TJ Sokol. Zde v podvečer program pokračoval úžasným vystoupením dětí tanečního souboru TsT,

které se právě vrtáily z krajské taneční soutěže, ve které obsadily 1. místo, a zajistily si tak postup do celonárodního

kola v Praze.

JEDEME DO BRNA NA TITANIC!

První jarní den jsme oslavili dlouho očekávaným školním výletem do Brna, kde jsme navštívili velmi známou 

výstavu Titanic. Žáci se dozvěděli díky poslechu audiosluchátek spoustu informací k exponátům,

zajímavostí výstavbě a vybavení této lodi, tragické události, která ji potkala i o historické epoše 

počátku 20. století. Žáci obdivovali model Titanicu, spoustu artefaktů z lodi nebo uměle

vytvořený ledovec, který nás všechny příjemně zchladil. Všichni jsme poznali část brněnského

výstaviště a alespoň z autobusu jsme také zahlédli některé brněnské památky.