JEDEME DO BRNA NA TITANIC!

První jarní den jsme oslavili dlouho očekávaným školním výletem do Brna, kde jsme navštívili velmi známou 

výstavu Titanic. Žáci se dozvěděli díky poslechu audiosluchátek spoustu informací k exponátům,

zajímavostí výstavbě a vybavení této lodi, tragické události, která ji potkala i o historické epoše 

počátku 20. století. Žáci obdivovali model Titanicu, spoustu artefaktů z lodi nebo uměle

vytvořený ledovec, který nás všechny příjemně zchladil. Všichni jsme poznali část brněnského

výstaviště a alespoň z autobusu jsme také zahlédli některé brněnské památky.

KAŽDÝ VÍKEND TANCUJEME

V sobotu 16. března jsme zahájili novou taneční sezónu na maškarním plese ve Straníku. Vše jsme stihli už

v nových fialových kostýmech, které měly obrovský úspěch. Hned následující víkend jsme se vydali

na druhý výlet a to do Nového Jičína, kde jsme vystupovali v programu akce s názvem Pohádkový Máj.

A že byl opravdu pohádkový! Všem vystupujícím dětem děkujeme a těšíme se na plno dalších 

roztančených akcí.

UŽILI JSME SI POSLEDNÍ DEN PŘED PRÁZDNINAMI

Poslední den před vánočními prázdninami jsme se již tradičně neučili běžným "biflováním", nýbrž jsme pro žáky

připravili projektový den plný zábavných her, kdy žáci museli spolupracovat ve skupinkách.

Za melodií vánočních koled jsme se snažili vyrobit nejdelší vánoční řetěz, dovídali jsme se zajímavosti

o tradicích a slavení Vánoc ve světě. Těšíme se na Vánoce!

 

VYDOVÁDĚLI JSME SE NA MAŠKARNÍM PLESE

V pátek 19. února naše žáky čekala další tradiční akce - maškarní ples. Učitelé i žáci přišli již ráno do školy ve svých

kostýmech, a tak u tabule nové učivo vysvětlovaly princezny nebo šašek. V družině pak rej masek vyvrcholil

divokým tancem a zábavnými hrami. Žáci by takto přestrojení určitě chtěli chodit do školy každý den.

 

 

 

ŽÁCI Z HODSLAVIC NÁM PŘIPRAVILI ANGLICKOU HODINU

V předvánočním týdnu k nám zavítali žáci ze základní školy v Hodslavicích, kteří si pro naše žáky 3. a 4. ročníku

připravili předvánoční hodinu anglického jazyka. Zazpívali jsme si anglické koledy a dozvěděli se o tom, jak se

Vánoce slaví v anglicky mluvících zemích. Děti z Hodslavic měli vše perfektně připravené a našim žákům

se tato hodina moc líbila. Děkujeme, Hodslavice!