VÝUKOVÝ PROGRAM "HASÍK"

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 k nám do školy zavítali dva členové hasičského sboru z Nového Jičína, aby děti

seznámili se základními dovednostmi potřebnými pro zachování zdraví a ochranu bezpečnosti. Děti 1. až 3. ročníku

se dozvěděly spoustu nového o práci požárníků, seznámily se s příznivým i negativním působením otevřeného ohně

a měly možnost vyzkoušet si simulovaný hovor se složkami záchranného systému.

Všem dětem se tento program velice líbil, takže bylo velice těžké rozloučit se s touto milou návštěvou.