MALOVALI JSME NA CYKLOSTEZCE

Jelikož letos naše cyklostezka „Koleje“ slaví 5. výročí od svého vybudování, rozhodli jsme se spolu s dalšími školami,

které k ní přiléhají, pořádně ji vybarvit. V pátek 20. září jsme se prošli až k Hostašovickému nádraží, kde cyklostezka

začíná a žáci naší školy na ni namalovali spoustu hezkých obrázků. Na ně se mohli podívat všichni cyklisti a bruslaři,

kteří se odpoledne zúčastnili Podzimní narozeninové cyklojízdy.

 

PLNILI JSME ÚKOLY CESTOU NA ZRZÁVKY

Ve čtvrtek 12. září se celá škola vydala na přírodovědnou vycházku k pramenům Zrzávky. Starší žáci našim

prvňáčkům a druháčkům značili pomocí přírodnin cestu k pokladu. Po cestě jsme se zaměřili především na důležité

téma dopravní výchovy, poznávali jsme dopravní značky a probírali situace, které mohou na silnicích v

Hostašovicích nastat. Využili jsme tak krásného počasí a osvěžili se mezi tou spoustou vyučovacích hodin.

 

 

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ PRVŇÁČKY

V pondělí 2. září jsme společně s panem starostou, rodiči a žáky zahájili školní rok 2019/2020 a přivítali mezi sebou

10 nových prvňáčků. Všem žákům naší školy přejeme hodně hezkých zážitků ve škole, spoustu

navázaných kamarádství a úspěšné zvládnutí učiva základní školy.

 

 

 

TST NA DNI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM JIČÍNĚ

Velkou pochvalu zaslouží všechny děti z tanečního kroužku Tančíme s Terezou, které ve středu 11. září 2019

vystoupily na Dnech sociálních služeb v Novém Jičíně. Po prázdninách velice mile překvapily svým výkonem a vše

odtancovaly na jedničku s hvězdičkou a celý den byly prostě skvělé. Veliký dík také jejich taneční vedoucí.