NÁVŠTĚVA DIVADLA

Ve středu 20. listopadu 2019 se žáci 1. a 2. ročníku společně vypravili do Beskydského divadla v Novém Jičíně

na divadelní představení O princezně, která ráčkovala. Tuto pohádku děti velice dobře znají z televizního

zpracování a tak bylo velice zajímavé srovnání obou inscenací, velmi mile překvapily pěkné písničky, které celé

představení doprovázely.

 

ŽÁCI ZPÍVALI U ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

O první neděli adventní 1. prosince se naši žáci sešli na návsi a přivítali vánoční stromeček pásmem básniček a

písniček. Věříme, že udělali všem zúčastněným radost a navodili jim příjemnou předvánoční atmosféru.

 

 

 

VRHLI JSME SE DO ÚKLIDU LESA

Naši malí prvňáčci se při poslední přírodovědné vycházce do lesa zděsili, když v něm místo hub našli spoustu

odpadků. O svém nepěkném nálezu referovali svým starším spolužákům a následné rozhodnutí na sebe nenechalo

dlouho čekat - v pátek 4. října se celá škola vydala uklízet les. Žáci našli velké množství plastových odpadků i

rozbitého skla, posbírali také papíry a vše řádně roztřídili. Žáci byli tak nadšení z dobrého díla, že dobrovolně prošli i

okolí hřiště a nalezené pohozené odpadky odnesli také. Děti prosí: „Udržujme přírodu čistou.“ 

VÝUKOVÝ PROGRAM "HASÍK"

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 k nám do školy zavítali dva členové hasičského sboru z Nového Jičína, aby děti

seznámili se základními dovednostmi potřebnými pro zachování zdraví a ochranu bezpečnosti. Děti 1. až 3. ročníku

se dozvěděly spoustu nového o práci požárníků, seznámily se s příznivým i negativním působením otevřeného ohně

a měly možnost vyzkoušet si simulovaný hovor se složkami záchranného systému.

Všem dětem se tento program velice líbil, takže bylo velice těžké rozloučit se s touto milou návštěvou.

JAK SE MALUJE LOUKA

Se žáky 4. ročníku jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme v pátek 13. září 2019 společně zachytit krásy

doznívajícího léta na výkres. A jestli si myslíte, že je to tak jednoduché. Vezměte si pastely a výkres

a můžete to také zkusit.