Kalkulační list

 

                      Kalkulační  list  platný od 1.3.2014

 

                                            přesnídávka                     oběd+pitný režim                           svačina               PLATBA

 

POTRAVINY

MŠ 3-6let                          6,00                                     20,00                                                 6,00                      32,00

MŠ 7-10let                        7,00                                     23,00                                                 6,00                      36,00

 

 ZŠ 7-10let                         7,00                                     23,00                    +3Kč rež.a mzd. svačiny                             33,00

 ZŠ 11-14 let                      7,00                                     26,00                    +3Kč rež.a mzd. svačiny                             36-00

 

 

dospělí  zaměstnanci       -                                          28,00                    -9,-příspěvek FKSP                       19,00

 

dospělí studenti na praxi              -                                          28,00                                                                               28,00

 

důchodci školy /od 1.1.2003/-                                    28,00                    -9,-FKSP +27,-režie                       46,00

 

cizí strávníci                    -                                           28,00                    +27,-rež.a mzd.                              55,00

 

 

 

 

 

OSTATNÍ NÁKLADY:

 

režijní náklady                0,50 ZŠ svačina                              4,00 cizí strávníci oběd

mzdové náklady                             2,50 ZŠ svačina                              23,00 cizí strávníci oběd

 

PŘÍPLATKY FKSP:       9,- zaměstnanci a bývalí zaměstnanci / odchod do důchodu po 1.1.2003/

 

 v Hostašovicích  1.  3. 2014

 

 

sestavila: Pirková Hana                                                                                        schválila: Mgr.Pechová Jarmila